OPŁATEK NA OLEANDRACH
styczeń 2012

Oleandry. Bywać w tym miejscu to zaszczyt. Miejsce rzadko udostępniane jest szerszej publiczności, ale nasz Szwadron z racji swojego Patrona jest tam zawsze mile widziany. Związek Legionistów Polskich działa nieprzerwanie od 1918 roku i dziś zrzesza dzieci i wnuki byłych Legionistów. To grupa ludzi, najczęściej w bardzo podeszłym wieku, mająca w sobie ten stary, przedwojenny patriotyzm i bezinteresowną miłość do Ojczyzny. Dzielenie się z nimi opłatkiem to niezapomniane wrażenie.

SZG120121001
Muzeum Czynu Niepodległościowego Dom im. Józefa Piłsudskiego.
SZG120121002
21 stycznia 2012. Obok eksponatów tak cennych, jak sztandar powstania styczniowego, sztandary Legionów Polskich czy chorągiew Rzeczypospolitej użyta podczas pogrzebu Józefa Piłsudskiego, obok dzieł sztuki tak świetnych jak popiersie Piłsudskiego dłuta Konstantego Laszczki czy projekt Kuny pomnika Marszałka, w zbiorach muzeum znajdują się pamiątki osobiste związane z legionistami, pochodzące najczęściej z ich darów: dokumenty, mundury, broń, oraz dzieła sztuki.
SZG120121003 SZG120121004 SZG120121005
SZG120121006
Uroczystość prowadził Pan Kpt. Krystian Waksmundzki Komendant Naczelny Związku Legionistów Polskich.
SZG120121007 SZG120121008 SZG120121010 SZG120121011
SZG120121012 SZG120121014 SZG120121019 SZG120121020
Kraków Oleandry. 21 stycznia 2012. Uroczysty opłatek zorganizowany przez Związek Legionistów Polskich w Muzeum Czynu Niepodległościowego.